главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыІгрові технології навчання
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Гра як метод навчання школярів. Використання ігрової діяльності у сучасній школі. Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять. Основні функції ігор. Застосування різних способів мотивації. Зміцнення міжособистісних відносин.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00260781_0.html
Вид: презентация
Автор: Виктория

Подобные работы из Базы знаний:
1. Використання ігрових технологій у процесі навчання молодших школярів
Сутність і функції ігрової діяльності. Теорія і класифікація ігор, методичні основи їх конструювання. Використання ігрових технологій як однієї з форм організації пізнавальної діяльності школярів при вивченні нового матеріалу на уроках у початковій школі.
курсовая работа [42.6 K], добавлена 17.01.2015

2. Підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій на уроках трудового навчання з варіативної частини "Технологія оздоблення виробів бісером 7 клас"
Стан проблеми підвищення якості знань школярів в психолого-педагогічній літературі. Педагогічні умови використання ігрового навчання. Методика застосування ігрових ситуацій на уроках трудового навчання. Варіативна програма з технології бісероплетіння.
дипломная работа [8.0 M], добавлена 05.10.2013

3. Гра як метод виховання
Роль гри у навчанні і виховані школярів. Історичний та структурні складові гри. Використання на уроках ігор та ігрових моментів. Зона дидактичних ігор. Забезпечення переходу від пізнавальної мотивації до професійного зв'язку з появою потреби у знаннях.
курсовая работа [75.3 K], добавлена 15.07.2009

4. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
Питання формування мотивації в психолого-педагогічній науці. Роль мотивації учнів у навчанні. Принципи, що формують позитивну мотивацію. Методика формування позитивних мотивів в початковій школі. Формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
курсовая работа [40.1 K], добавлена 25.06.2009

5. Формування позитивної мотивації навчання за допомогою трудової діяльності
Особливості позитивної мотивації навчання молодших школярів. Вишивка, як засіб формування позитивної мотивації навчання. Аналіз досвіду вчителів початкової школи. Експериментальна робота щодо формування позитивної мотивації навчання у молодших школярів.
курсовая работа [213.4 K], добавлена 08.12.2010

6. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
Гра як форма навчання у початковій школі. Особливості використання ігрової форми на уроках математики. Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів. Опис навчальних ігрових програм. Результати експериментального дослідження.
дипломная работа [270.7 K], добавлена 13.07.2009

7. Використання натуральних та образотворчих засобів навчання на уроках природознавства в початкових класах
Засоби навчання, їх значення та функції. Види засобів навчання. Екскурсії як важливий засіб навчання природознавства. Методика використання натуральних та образотворчих засобів навчання на різних етапах уроків природознавства в сучасній школі.
курсовая работа [217.7 K], добавлена 12.05.2014

8. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності
Внутрішня структура, філософсько-методологічні і психологічні основи навчання, його рушійні сили. Процес навчання: викладання, учіння та зовнішні суперечності. Види і методи навчання. Форми й методи активізації виховання та навчання в сучасній школі.
реферат [31.3 K], добавлена 25.04.2009

9. Використання навчальної гри на уроках історії
Психолого–педагогічні засади використання ігрової діяльності в процесі навчання історії. Вживання дидактичних ігор на уроці. Підготовка вчителя до застосування інтерактивних технологій навчання. Формування у учнів навичок до пошуково-дослідницької роботи.
курсовая работа [88.4 K], добавлена 09.04.2015

10. Ігрові прийоми навчання на уроках хімії
Теоретичний аспект застосування ігрових прийомів на уроках хімії. Ігрова діяльність. Методичні принципи організації та проведення ігор на уроках хімії. Застосування сучасних освітніх технологій на уроках хімії. Експериментально-дослідна частина.
курсовая работа [102.1 K], добавлена 03.05.2007

11. Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні дисципліни "Семіотика культури"
Поняття та предмет семіотики культури як науки, основні її категорії. Характеристика системи культурологічних наук, зв’язок семіотики з культурологією. Основні методи активного навчання, ефективність застосування ігрових прийомів на етапах навчання.
практическая работа [19.4 K], добавлена 24.11.2011

12. Мотивація, стимулювання і активізація навчання
Види мотивів, які спонукають людину до діяльності. Поняття стимулу, особливість стимулів до навчальної діяльності. Основні методи і прийоми мотивації і стимулювання навчання. Прийоми привертання уваги для активізації та покращення умови навчання.
курсовая работа [57.0 K], добавлена 13.12.2010

13. Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки до школи
Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема. Компоненти готовності дітей до шкільного навчання. Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі.
дипломная работа [429.6 K], добавлена 08.12.2011

14. Основні форми організації та методи навчання суспільних дисциплін у вищій школі
Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання у сучасній школі України. Контроль та оцінка навчальних та наукових досягнень студентів. Види навчання у вищій школі. Техніка викладу лекції. Особливості поліпшення ефективності якості лекції.
лекция [68.3 K], добавлена 09.01.2012

15. Диференціація навчання в освіті
Ефективність системи диференційованого навчання. Підготовка вчителів до диференційованого навчання школярів. Значимість диференційованого навчання в початковій школі. Міжнародне дослідження рівня знань школярів. Групові та тривалі домашні завдання.
курсовая работа [37.8 K], добавлена 17.12.2012

16. Мотивація як педагогічна проблема
Структура мотиваційної сфери навчання школярів. Роль процесу навчання у розвитку мотивації пізнавальної діяльності. Методики "Спрямованість на придбання знань", "Виразність потреби учнів у спілкуванні", "Діагностика потреби у пошуках відчуттів".
курсовая работа [79.3 K], добавлена 30.01.2015

17. Психолого-педагогічне застосування ігрових технологій у загальноосвітньому навчальному закладі
Сутність поняття "ігрові технології навчання", розкриття значення педагогічної гри. Основні види ігор, особливості їх застосування на уроках у загальноосвітньому навчальному закладі. Методика проведення ігор при вивченні дисципліни "Історія України".
курсовая работа [430.7 K], добавлена 28.05.2012

18. Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі
Дослідження проблеми формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності на різних етапах розвитку педагогіки. Використання вчителем бесіди із запитаннями, засобів наочності, самостійної роботи для активізації інтересу молодших школярів до навчання.
дипломная работа [979.2 K], добавлена 02.08.2012

19. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів
Суть, мета та завдання позаурочної роботи з трудового навчання, її місце та значення в сучасній школі, принципи та форми організації. Основні види трудової діяльності в позаурочній роботі молодших школярів, дослідження ступеню її впливу на дітей.
курсовая работа [67.6 K], добавлена 15.06.2010

20. Ігрове навчання, як дидактична проблема
Дослідження змісту, специфічних особливостей ігрового навчання, необхідність його впровадження в навчальний процес з курсу "Основи економічних знань". Аналіз ігрових методів навчання, рольових, дидактичних, ділових ігор. План-конспект занять "Естафета".
курсовая работа [920.7 K], добавлена 30.01.2010

Другие работы из коллекции:

1. Особенности применения технологии квантового обучения в преподавании математики
2. Физическое воспитание детей в возрасте до трех лет
3. Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів початкових класів

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов