Гра як метод навчання школярів. Використання ігрової діяльності у сучасній школі. Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при визначеній формі занять. Основні функції ігор. Застосування різних способів мотивації. Зміцнення міжособистісних відносин.

Рубрика Педагогика
Вид презентация
Автор Виктория
Дата добавления 28.05.2013
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00260781_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Сутність і функції ігрової діяльності. Теорія і класифікація ігор, методичні основи їх конструювання. Використання ігрових технологій як однієї з форм організації пізнавальної діяльності школярів при вивченні нового матеріалу на уроках у початковій школі.
  курсовая работа [42.6 K], добавлена 17.01.2015

 • Стан проблеми підвищення якості знань школярів в психолого-педагогічній літературі. Педагогічні умови використання ігрового навчання. Методика застосування ігрових ситуацій на уроках трудового навчання. Варіативна програма з технології бісероплетіння.
  дипломная работа [8.0 M], добавлена 05.10.2013

 • Роль гри у навчанні і виховані школярів. Історичний та структурні складові гри. Використання на уроках ігор та ігрових моментів. Зона дидактичних ігор. Забезпечення переходу від пізнавальної мотивації до професійного зв'язку з появою потреби у знаннях.
  курсовая работа [75.3 K], добавлена 15.07.2009

 • Питання формування мотивації в психолого-педагогічній науці. Роль мотивації учнів у навчанні. Принципи, що формують позитивну мотивацію. Методика формування позитивних мотивів в початковій школі. Формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
  курсовая работа [40.1 K], добавлена 25.06.2009

 • Особливості позитивної мотивації навчання молодших школярів. Вишивка, як засіб формування позитивної мотивації навчання. Аналіз досвіду вчителів початкової школи. Експериментальна робота щодо формування позитивної мотивації навчання у молодших школярів.
  курсовая работа [213.4 K], добавлена 08.12.2010

 • Гра як форма навчання у початковій школі. Особливості використання ігрової форми на уроках математики. Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів. Опис навчальних ігрових програм. Результати експериментального дослідження.
  дипломная работа [270.7 K], добавлена 13.07.2009

 • Засоби навчання, їх значення та функції. Види засобів навчання. Екскурсії як важливий засіб навчання природознавства. Методика використання натуральних та образотворчих засобів навчання на різних етапах уроків природознавства в сучасній школі.
  курсовая работа [217.7 K], добавлена 12.05.2014

 • Внутрішня структура, філософсько-методологічні і психологічні основи навчання, його рушійні сили. Процес навчання: викладання, учіння та зовнішні суперечності. Види і методи навчання. Форми й методи активізації виховання та навчання в сучасній школі.
  реферат [31.3 K], добавлена 25.04.2009

 • Психолого–педагогічні засади використання ігрової діяльності в процесі навчання історії. Вживання дидактичних ігор на уроці. Підготовка вчителя до застосування інтерактивних технологій навчання. Формування у учнів навичок до пошуково-дослідницької роботи.
  курсовая работа [88.4 K], добавлена 09.04.2015

 • Теоретичний аспект застосування ігрових прийомів на уроках хімії. Ігрова діяльність. Методичні принципи організації та проведення ігор на уроках хімії. Застосування сучасних освітніх технологій на уроках хімії. Експериментально-дослідна частина.
  курсовая работа [102.1 K], добавлена 03.05.2007

 • Поняття та предмет семіотики культури як науки, основні її категорії. Характеристика системи культурологічних наук, зв’язок семіотики з культурологією. Основні методи активного навчання, ефективність застосування ігрових прийомів на етапах навчання.
  практическая работа [19.4 K], добавлена 24.11.2011

 • Види мотивів, які спонукають людину до діяльності. Поняття стимулу, особливість стимулів до навчальної діяльності. Основні методи і прийоми мотивації і стимулювання навчання. Прийоми привертання уваги для активізації та покращення умови навчання.
  курсовая работа [57.0 K], добавлена 13.12.2010

 • Готовність дитини до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема. Компоненти готовності дітей до шкільного навчання. Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі.
  дипломная работа [429.6 K], добавлена 08.12.2011

 • Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання у сучасній школі України. Контроль та оцінка навчальних та наукових досягнень студентів. Види навчання у вищій школі. Техніка викладу лекції. Особливості поліпшення ефективності якості лекції.
  лекция [68.3 K], добавлена 09.01.2012

 • Ефективність системи диференційованого навчання. Підготовка вчителів до диференційованого навчання школярів. Значимість диференційованого навчання в початковій школі. Міжнародне дослідження рівня знань школярів. Групові та тривалі домашні завдання.
  курсовая работа [37.8 K], добавлена 17.12.2012

 • Структура мотиваційної сфери навчання школярів. Роль процесу навчання у розвитку мотивації пізнавальної діяльності. Методики "Спрямованість на придбання знань", "Виразність потреби учнів у спілкуванні", "Діагностика потреби у пошуках відчуттів".
  курсовая работа [79.3 K], добавлена 30.01.2015

 • Сутність поняття "ігрові технології навчання", розкриття значення педагогічної гри. Основні види ігор, особливості їх застосування на уроках у загальноосвітньому навчальному закладі. Методика проведення ігор при вивченні дисципліни "Історія України".
  курсовая работа [430.7 K], добавлена 28.05.2012

 • Дослідження проблеми формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності на різних етапах розвитку педагогіки. Використання вчителем бесіди із запитаннями, засобів наочності, самостійної роботи для активізації інтересу молодших школярів до навчання.
  дипломная работа [979.2 K], добавлена 02.08.2012

 • Суть, мета та завдання позаурочної роботи з трудового навчання, її місце та значення в сучасній школі, принципи та форми організації. Основні види трудової діяльності в позаурочній роботі молодших школярів, дослідження ступеню її впливу на дітей.
  курсовая работа [67.6 K], добавлена 15.06.2010

 • Дослідження змісту, специфічних особливостей ігрового навчання, необхідність його впровадження в навчальний процес з курсу "Основи економічних знань". Аналіз ігрових методів навчання, рольових, дидактичних, ділових ігор. План-конспект занять "Естафета".
  курсовая работа [920.7 K], добавлена 30.01.2010