главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыОсобистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Розробка моделі особистісно орієнтованого навчання природознавства, спрямованої на оволодіння професійними знаннями й уміннями. Обґрунтування змісту навчального матеріалу з природознавства. Забезпечення професійної самореалізації майбутніх фахівців.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00309373_0.html
Вид: автореферат
Автор: Козак Л.В.

Подобные работы из Базы знаний:
1. Використання технічних засобів навчання на уроках природознавства
Засоби навчання, їх види та функції. Обґрунтування необхідності впровадження в учбовий процес технічних засобів навчання. Застосування технік інтерактивного навчання на уроках природознавства. Особливості використання програмно-методичного забезпечення.
курсовая работа [4.2 M], добавлена 15.06.2010

2. Використання натуральних та образотворчих засобів навчання на уроках природознавства в початкових класах
Засоби навчання, їх значення та функції. Види засобів навчання. Екскурсії як важливий засіб навчання природознавства. Методика використання натуральних та образотворчих засобів навчання на різних етапах уроків природознавства в сучасній школі.
курсовая работа [217.7 K], добавлена 12.05.2014

3. Практичні засоби навчання на уроках природознавства
Активні методи навчання, їх види та роль у педагогічній діяльності: словесні, наочні та практичні. Застосування практичних методів навчання на уроках природознавства. Правила проведення спеціальних екскурсій, евристичні методи в природничих дослідах.
курсовая работа [54.9 K], добавлена 15.06.2010

4. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі
Особливості засобів навчання і їх роль у ефективному засвоєнні знань учнями початкових класів. Класифікація засобів наочності, що використовуються на уроках природознавства. Використання опорних схем. Екскурсії, як важливий засіб навчання природознавству.
курсовая работа [1.6 M], добавлена 15.06.2010

5. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання, її форми, види, типи. Педагогічні аспекти розробки методики організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Педагогіка" у вищому навчальному закладі.
курсовая работа [86.9 K], добавлена 09.11.2010

6. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
Урок як основна форма організації процесу навчання. Характеристика позаурочної і позакласної роботи з природознавства в початковій школі. Стан проблеми дослідження у практиці педагогічної діяльності, творчий підхід до процесу вивчення природознавства.
дипломная работа [237.6 K], добавлена 13.11.2009

7. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства
Етапи розвитку пізнавального інтересу, як запоруки використання додаткового матеріалу на уроках природознавства. Розвиток навчально-пізнавальних дій в учнів на уроках природознавства. Позитивні та негативні аспекти використання додаткової літератури.
реферат [27.1 K], добавлена 21.07.2010

8. Професійна підготовка майбутніх біотехнологів
Розвиток біотехнологічної освіти та її актуальність для підготовки майбутніх фахівців. Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів. Особливості вищої біотехнологічної освіти. Опис навчальних закладів України, що готують біотехнологів.
курсовая работа [36.3 K], добавлена 26.08.2013

9. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми раннього віку
Ознайомлення студентів зі змістом альтернативних програм додаткового професійного навчання, які забезпечують оволодіння майбутніми вихователями професійними компетенціями в області раннього дитинства. Готовність педагогів до роботи з дітьми раннього віку.
дипломная работа [957.4 K], добавлена 22.03.2014

10. Корекційна спрямованість процесу навчання учнів з особливими потребами на уроках природознавства
Завдання та мета вивчення природознавства в допоміжній школі. Знання, вміння та навички, якими повинні оволодіти розумово відсталі учні, та перелік методичних прийомів та засобів навчання. Приклад уроку з курсу неживої природи на тему "Кам'яне вугілля".
доклад [30.3 K], добавлена 20.07.2011

11. Особливості проведення уроків природознавства з використанням плану і карти в сучасній початковій школі
Аналіз програми шкільного курсу природознавства у загальній і допоміжній школах. Характеристика основних методів навчання. Методика роботи з планами та картами на уроці у 4 класі. Використання комп'ютерних технологій при викладанні предмету "Я і Україна".
курсовая работа [8.0 M], добавлена 19.03.2014

12. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах
Загальна характеристика особистісно-орієнтованого підходу, його місце у системі навчання іноземній мові. Практичний зміст особистісно-орієнтованого підходу на уроках німецької мови, шляхи його реалізації, використання в іграх на уроці німецької мови.
курсовая работа [37.7 K], добавлена 08.06.2010

13. Навчально-виховні завдання курсу природознавства в початковій школі
Психолого-педагогічні особливості молодших школярів: вплив на методику викладання курсу природознавства. Ставлення молодших школярів до природи. Принципи підбору змісту й побудови шкільного курсу природознавства. Принцип формування екологічного мислення.
курсовая работа [62.3 K], добавлена 15.06.2010

14. Особистісно-орієнтоване виховання
Проблема змісту індивідуальної роботи педагога. Методи особистісно-орієнтованого підходу. Вихователь у контексі особистісно-оріентованої системи у школі. Принципи традиційної й гуманістичної "центрованої на світі дитинства" парадигми по А.Б. Орлову.
дипломная работа [68.0 K], добавлена 12.06.2010

15. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні
Психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості. Створення та реалізація особистісно-орієнтованого підходу до дітей. Практика застосування ігрових завдань в навчанні та вихованні.
доклад [22.7 K], добавлена 07.06.2010

16. Технологія особистісно-орієнтованого навчання в дошкільному навчальному закладі
Підготовка руки старших дошкільників до письма в дошкільному навчальному закладі на засадах особистісно-орієнтованого навчання буде ефективною за умов виявлення труднощів та індивідуалізації навчання під час підготовки руки старшого дошкільника до письма.
дипломная работа [318.7 K], добавлена 06.12.2008

17. Урок з природознавства з елементами проблемного навчання
Урок природознавства на тему "Різноманітність тварин у природі": обладнання (ілюстрації різних тварин, таблиці, малюнки дітей), хід уроку, хвилина спостереження та повідомлення теми. Зовнішні ознаки, місце перебування та особливості кожної тварини.
конспект урока [345.3 K], добавлена 10.01.2010

18. Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства
Теоретичні аспекти контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства. Об’єкти, функції і види контролю та оцінювання навчальних досягнень. Методика проведення контролю навчальних досягнень учнів із природознавства.
дипломная работа [364.7 K], добавлена 29.09.2009

19. Формування знань молодших школярів про природу
Особливості формування знань про тваринний світ у курсі природознавства. Методика впровадження програмного матеріалу з формування знань про тварин в учнів школи. Розробка уроків. Порівняльна характеристика програми "Інтелект" і курсу природознавства.
курсовая работа [109.1 K], добавлена 22.11.2014

20. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
Знання про рослини як компонент змісту курсу "Природознавство". Характеристика форм, методів та засобів викладання молодшим школярами предмету. Стан вивчення властивостей рослин на уроках природознавства у практиці початкової школи, аналіз підручника.
дипломная работа [1.7 M], добавлена 13.11.2009

Другие работы из коллекции:

1. Педагогічна спадщина Констянтина Дмитровича Ушинського
2. Педагогический контроль в спортивных занятиях
3. Состояние и перспективы развития общего образования в России

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов