главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Поcмотреть текст работыОсновний зміст пізнавальної діяльності
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Специфіка філософського пізнання. Теорія пізнання (гносеологія). Процес пізнання людиною навколишнього світу. Аналіз характеру взаємодії суб’єкта і об’єкта пізнання. Структура пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення. Поняття істини та методи пізнання.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00071783_0.html
Вид: контрольная работа
Автор: Андрій

Подобные работы из Базы знаний:
1. Гносеологія: предмет та функції
Природа і призначення процесу пізнання. Практика як основа та його рушійна сила, процес відображення реальної дійсності. Поняття істини, її види, шляхи досягнення. Специфіка наукового пізнання, його форми і методи. Основні методи соціального дослідження.
реферат [20.8 K], добавлена 14.01.2015

2. Чуттєві та раціональні форми пізнання
Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет і метод. Поняття "знання" і "пізнання", багатоманітність їх форм. Предмет і метод гносеології; раціоналізм та емпіризм; герменевтика. Основні форми чуттєвого і раціонального пізнання, поняття істини.
курсовая работа [94.0 K], добавлена 15.10.2013

3. Основи наукових досліджень
Наука як сфера людської діяльності, спрямована на систематизацію нових знань про природу, суспільство, мислення і пізнання навколишнього світу. Етапи науково-дослідної роботи. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень, висновки і пропозиції.
контрольная работа [53.6 K], добавлена 25.09.2014

4. Методологічні основи наукових досліджень
Методологія, як вчення про наукові методи дослідження базується на філософських концепціях. Її вихідні постулати витікають із теорії пізнання: світ матеріальний; світ пізнавальний; результатом пізнання є істина; практика – джерело, мета і критерій істини.
реферат [33.2 K], добавлена 18.12.2010

5. Основи філософії
Філософія та її роль у суспільстві: Антична, Середніх віків, Відродження, Нового часу. Діалектика як вчення про розвиток та проблема людини і буття. Поняття свідомості, процесу пізнання та освоєння людиною світу. Виробництво і політичне життя суспільства.
курс лекций [339.2 K], добавлена 11.12.2010

6. Філософія життя: основні ідеї та представники
Характерні особливості та принципи теорії філософії життя, аналіз етичних концепцій її найвідоміших представників, а саме - В. Дильтея, Г. Зиммеля, А. Бергсона, А. Шопенгауера, Ф.-В. Ніцше та А. Швейцера. Сутність життєвого досвіду як об'єкта пізнання.
контрольная работа [32.2 K], добавлена 27.12.2010

7. Філософія нового часу. Філософське вчення про пізнання
Тотожність та відмінність поглядів на субстанцію в роботах Р. Декарта, Б. Спінози та Г. Лейбніца. Сенсуалізм Дж. Берклі, скептицизм Д. Юма. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Висвітлення духовно-теоретичної і предметно-практичної форми освоєння світу людиною.
контрольная работа [48.4 K], добавлена 20.09.2011

8. Взаємозв'язок емпіричного і теоретичного рівня пізнання географічних дисциплін
Теоретичний рівень наукового знання з географії в контексті загальнонаукової методології. Методологічна база географічних дисциплін та її місце в загальній науковій методології. Емпіричний та емпірико-теоретичний рівні пізнання в географічній науці.
реферат [44.5 K], добавлена 14.10.2014

9. Діалектика як теорія розвитку
Трактування філософами терміну "діалектика". Розвиток ідей діалектики у вченні Миколи Кузанського про вічний рух. Концепція діалектики як універсальної теорії і методу пізнання світу у класичній німецькій філософії. Діалектика як принцип розвитку.
реферат [31.2 K], добавлена 28.05.2010

10. Специфіка філософських міркувань
Дослідження буддійської традиції в буддології. Показ її подібності з традицією європейського скептицизму щодо відображення змісту основних категорій пізнання. Окремий розгляд вчення Нагарджуни і його тлумачення відомим сходознавцем Є. Торчиновим.
реферат [23.3 K], добавлена 20.09.2010

11. Некласична філософія
Трагедія волюнтаризму. Теорія пізнання ХХ ст. Осмислення проблем людини. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс як основоположники марксистської філософії. Діалектичний та історичний матеріалізм. Інноваційний потенціал творчої меншості. Соціальна мобільність.
презентация [1.9 M], добавлена 17.05.2014

12. Поняття науки
Наука як система знать та освіта як цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань. Виробництво знань про природу, суспільство і про саме пізнання. Основні методи емпіричного знання. Рефлексія основоположень методологій філософії науки.
реферат [26.7 K], добавлена 05.12.2012

13. Пізнання миру: від міфу до експерименту
Способи освоєння людиною миру та головні фактори, що на них впливають. Істотні особливості сучасної міфології. Границі наукового знання. Причини посилення взаємозв'язку між різними способами. Сучасні інтерпретації взаємин науки й ціннісних форм пізнання.
реферат [24.0 K], добавлена 07.01.2010

14. Логіка та методологія наукового дослідження
Специфічні ознаки наукового пізнання та процес його здобуття. Проблема методу і методології в філософії науки. Побудова і функціонування наукової теорії. Основні процедури наукової діяльності. Логічна структура наукового дослідження та її елементи.
курсовая работа [27.5 K], добавлена 15.06.2011

15. Український філософ Памфіл Юркевич
Українська філософія початку ХІХ століття. Життя та творчість Памфіла Юркевича. Просвітництво та романтизм: погляд на пізнання. Кардіоцентризм – філософія серця. Пізнання через уявлення, поняття та ідею. Співвідношення розуму й любові у моральності.
реферат [27.6 K], добавлена 20.05.2009

16. Основи раціоналізму Р. Декарта
Історія виникнення гносеологічного світогляду в епоху Нового часу. Зміст принципу сумніву, його вплив на формування методу Декарта. Методологічні особливості "нової науки". Наслідки дії раціоналістичного методу філософа на метафізику пізнання і онтологію.
курсовая работа [56.5 K], добавлена 10.11.2010

17. Філософія Джона Локка
Основні ідеї теорії пізнання і моралі Джона Локка та їх вплив на формування філософської думки Нового часу. Філософське вчення про виховання, що послужило розвитку філософсько-педагогічної думки епохи Просвіти. Головна праця "Досвід про людський розум".
реферат [27.8 K], добавлена 14.06.2009

18. Правила постановки питань
Запитання як висловлення, в якому фіксується прагнення людини до усунення певного сумніву. Загальна структура елементарного запитання, характеристика різних видів, що найчастіше зустрічаються в процесі пізнання, а також у діалогічному спілкуванні.
контрольная работа [42.7 K], добавлена 08.03.2013

19. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії
Пізнавальна діяльність у поглядах професорів Києво-Могилянської академії, її рівні - чуттєвий й раціональний. Розуміння даними вченими сутності філософії. Етапи та специфіка пізнавального процесу за І. Гізелем, вивчення даного феномену в курсі філософії.
реферат [24.5 K], добавлена 24.09.2010

20. Основні філософські ідеї Бертрана Рассела
Формування філософських поглядів Б. Рассела, започаткування методу логічного аналізу. Проблеми використання мови, її дослідження за допомогою логічного аналізу. Сутність теорії пізнання. Внесок в освіту, історію, політичну теорію та релігійне вчення.
курсовая работа [75.5 K], добавлена 13.05.2012

Другие работы из коллекции:

1. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера
2. Философия Древнего Китая
3. Исходные принципы основных философских направлений

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов