главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыУпорядкування атомів
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Поняття та основні уявлення про ближній порядок, його сутність і особливості. Вплив упорядкування атомів на електроопір сплавів. Діаграма стану та деякі параметри AgZn. Експериментальна оцінка процесів, що відбуваються в зразках AgZn після обробки.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/physics/00010507_0.html
Вид: курсовая работа
Автор: Володимир

Подобные работы из Базы знаний:
1. Дiя атомiв у навколишньому середовищi
Вплив упорядкування атомів на електроопір сплавів. Вплив опромінення швидкими частинками на впорядкування сплавів. Діаграма стану Ag-Zn. Методика експерименту. Хід експерименту. Приготування зразків. Результати досліджень сплаву AgZn методом електроопору.
реферат [32.3 K], добавлена 29.04.2002

2. Основні поняття та закони термодинаміки
Термічні параметри стану. Термодинамічний процес і його енергетичні характеристики. Встановлення закономірностей зміни параметрів стану робочого і виявлення особливостей перетворення енергії. Ізобарний, політропний процес і його узагальнююче значення.
контрольная работа [912.9 K], добавлена 12.08.2013

3. Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл
Дифузія-поширення речовини в якому-небудь середовищі в напрямку зменшення її концентрації, обумовлене тепловим рухом іонів, атомів, молекул, більших часток. Пояснення причин дифузії законами термодинаміки. Звязок дифузійних процесів зі зміною ентропії.
практическая работа [152.9 K], добавлена 17.10.2008

4. Автоматизація процесів у котельних установках
Впровадження автоматизації в котельних установках та оцінка його економічного ефекту. Основні напрямки автоматизації систем теплопостачання. Характеристика БАУ-ТП-1 "Альфа", його функціональні особливості, принцип роботи та основні елементи пристрою.
реферат [1.4 M], добавлена 05.01.2011

5. Пружні хвилі
Поняття хвильових процесів, їх сутність і особливості, сфера дії та основні властивості. Різновиди хвиль, їх характеристика та відмінні риси. Методика складання та розв’язання рівняння біжучої хвилі. Сутність і умови виникнення фазової швидкості.
реферат [269.7 K], добавлена 06.04.2009

6. Дослідження електричних властивостей напівпровідникових твердих розчинів
Основні властивості неупорядкованих систем (кристалічних бінарних напівпровідникових сполук). Характер взаємодії компонентів, її вплив на зонні параметри та кристалічну структуру сплавів. Електропровідність і ефект Холла. Аналіз механізмів розсіювання.
реферат [558.1 K], добавлена 07.02.2014

7. Дифракція світла
Поняття дифракції, її сутність і особливості, різновиди та характеристика, відмінні риси. Основні положення принципу Гюйгена-Френеля, його значення та практичне використання. Дифракція Фраунговера на щілині. Поняття та призначення дифракційної решітки.
реферат [603.5 K], добавлена 06.04.2009

8. Електричні машини змінного струму
Побудова та принцип дії трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором. Фізичні явища і процеси в елементах конструкції. Енергетична діаграма та технічні параметри пристрою. Трифазний асинхронний електродвигун з фазним ротором.
лекция [79.0 K], добавлена 25.02.2011

9. Проектування генератора-двигуна
Графоаналітичний розрахунок перехідного процесу двигуна при форсуванні збудження генератора і без нього. Розрахунок перехідних процесів при пуску двигуна з навантаженням і в холосту. Побудова навантажувальної діаграми. Перевірка двигуна за нагрівом.
курсовая работа [1.3 M], добавлена 11.02.2015

10. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання
Електромагнітні імпульси у середовищі, взаємодія електромагнітних хвиль з речовиною. Квантовій опис атомів і резонансна взаємодія з електромагнітним полем, площа імпульсів. Характеристика явища фотонної ехо-камери та його експериментальне спостереження.
курсовая работа [855.2 K], добавлена 13.08.2010

11. Квантова природа випромінювання
Поняття теплового випромінювання, його сутність і особливості, основні характеристики та спеціальні властивості. Різновиди випромінювання, їх відмінні риси, джерела виникнення. Абсолютно чорне тіло, його поглинаючі властивості, місце в квантовій теорії.
реферат [678.2 K], добавлена 06.04.2009

12. Резонанс в коливальному контурі
Поняття резонансу, його сутність, сфери застосування і параметри коливань. Визначення явища різкого зростання амплітуди сили струму в послідовному коливальному контурі. Особливості добротності контуру. Характерні прояви властивостей змінних реактивностей.
курс лекций [779.2 K], добавлена 24.01.2010

13. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики
Коротка біографічна довідка з життя Джозефа Джона Томсона. Роль Оуенс-коледж в кар'єрі Томсона. Дослідження катодних променів. Модель атома за Томсоном. Отримання Томсоном в 1906 році Нобелівської премії по фізиці. Спосіб розподілу атомів за Томсоном.
реферат [10.8 K], добавлена 18.03.2010

14. Фізика атомів і молекул
Теорія Бора будови й властивостей енергетичних рівнів електронів у водневоподібних системах. Використання рівняння Шредінгера, хвильова функція та квантові числа. Енергія атома водню і його спектр. Виродження рівнів та магнітний момент водневого атома.
реферат [329.9 K], добавлена 06.04.2009

15. Будова атомів металів
Атомно-кристалічна будова металів. Поліморфні, алотропні перетворення у металах. Основні зони будови зливка. Характерні властивості чорних металів за класифікацією О.П. Гуляєва. Типи кристалічних ґраток, характерні для металів. Приклади аморфних тіл.
курс лекций [3.5 M], добавлена 03.11.2010

16. Магнітні властивості речовини. Феромагнетики
Обертання атомних електронів навколо ядра, що створює власне магнітне поле. Поняття магнітного моменту атома. Діамагнітні властивості речовини. Величини магнітних моментів атомів парамагнетиків. Квантово-механічна природа магнітоупорядкованих станів.
курсовая работа [79.6 K], добавлена 03.05.2011

17. Рентгенівське випромінювання
Природа та одержання рентгенівського випромінювання. Гальмівне та характеристичне рентгенівське випромінювання, його спектри. Рентгенівські спектри атомів. Поглинання та розсіяння рентгенівського випромінювання, застосування в медицині, хімії, біології.
реферат [623.6 K], добавлена 15.11.2010

18. Електрифікація та автоматизація технологічних процесів молочного цеху СВК "Україна" Полтавського району
Аналіз стану електрифікації та систем автоматизації технологічних процесів виробництва та обробки молока. Якість електроенергії в розподільчій електромережі. Розрахунок електричних навантажень, вибір джерела живлення та розрахунок електричних мереж.
дипломная работа [7.0 M], добавлена 19.02.2012

19. Фазові рівноваги та діаграми стану
Правило фаз. Однокомпонентні системи. Крива тиску насиченої водяної пари. Діаграма для визначення тиску пари різних речовин у залежності від температури. Двохкомпонентні системи. Залежність між тиском і температурою водяної пари та пари різних речовин.
реферат [1.6 M], добавлена 19.09.2008

20. Універсальні осцилографи
Поняття та призначення осцилографа, його найважливіші характеристики. Сутність та порядок проведення компенсаційного методу вимірювання напруги. Класифікація осцилографів, їх різновиди та відмінні риси, сильні та слабкі сторони.
реферат [2.9 M], добавлена 29.11.2009

Другие работы из коллекции:

1. Исследование и расчёт характеристик двухполюсников и четырёхполюсников
2. Расчет электрической цепи постоянного тока по исходной схеме
3. Хвилі в твердих нелінійно пружних п’єзоактивних сумішах

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов