главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыМісце і роль організацій та рухів у сучасному розвитку українського суспільства
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Коллекция: Украинские Рефераты
Ссылка: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=21066
Вид: реферат
Автор: dimich

Подобные работы из Базы знаний:
1. Народні політичні партії в сучасному ЄС, шляхи розвитку і структура трансформації
Дослідження особливостей створення та діяльності політичних партій Європейського Союзу. Структура партійної системи європейського парламенту. Шляхи розвитку Європейської народної партій та рухів ЄС, їх ідеологічні засади. Місце молодіжних організацій.
дипломная работа [1.1 M], добавлена 20.07.2014

2. Політичні партії і роль України на міжнародному терені
Походження і сутність політичних партій, громадсько-політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичному житті, функції, типи тощо. Сучасне місце України у світовому співтоваристві, головні напрямки співпраці з міжнародними організаціями.
реферат [26.9 K], добавлена 06.08.2012

3. Суспільно-політичні рухи і їхня роль у сучасному суспільстві
Суть, класифікація та типи суспільно-політичних рухів як своєрідної форми вияву політичної активності людських мас. Порівняльний аналіз рухів та політичних партій, їх специфіка. Значення політичних рухів для подолання авторитарних і тоталітарних режимів.
реферат [22.3 K], добавлена 01.07.2011

4. Трансформація суспільства та політична модернізація
Суспільний прогрес і трансформаційні процеси. Система суспільно-економічних формацій. Характеристика основних типів капіталізму. Прогрес і регрес у розвитку суспільства. Теорія модернізації суспільства. Особливості трансформації українського суспільства.
курсовая работа [60.2 K], добавлена 12.06.2010

5. Роль громадських об'єднань у політичному житті сучасної України
Поняття громадянського суспільства, світовий досвід створення та діяльності громадських об'єднань. Правові основи створення, принципи діяльності, місце і роль суспільно-політичних організацій в державі. Поняття політичної опозиції та її права в Україні.
реферат [31.3 K], добавлена 25.04.2013

6. Основні фактори політичного лідерства в життєдіяльності суспільства
Сутність і зміст політичного лідерства, історія його виникнення та розвитку, значення в сучасному суспільстві. Основні типи лідерства за М. Вебером, їх відмінні ознаки та особливості. Авторитарні лідери та демократи, їх підходи до влади та суспільства.
презентация [560.4 K], добавлена 03.01.2011

7. Місце особистості в політиці
Дослідження проблеми особи в політиці. Шляхи політичної соціалізації. Основні аспекти взаємозв'язку добробуту суспільства та його політичної системи. Агресивні форми поведінки в політиці. Основні методи політичної боротьби терористичних організацій.
реферат [25.0 K], добавлена 28.09.2009

8. Політичне лідерство в Україні
Зміст поняття політичного лідерства, його місце та роль в політичному житті суспільства. Становлення і функціонування політичного лідерства в Україні, його характерні риси і якості, виявлення сучасних тенденцій формування та розвитку даної категорії.
курсовая работа [54.4 K], добавлена 02.06.2010

9. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства
Розробка цивілізаційного підходу до проблеми розвитку суспільства, основні посилки його теорії. Зв'язок процесу розвитку цивілізацій із соціокультурними, природно-кліматичними й іншими особливостями. Розбіжність кордонів держав із кордонами цивілізацій.
реферат [25.8 K], добавлена 21.09.2010

10. Політична система суспільства
Поняття і структура політичної системи. Вироблення політичного курсу держави та визначення цілей розвитку суспільства. Узагальнення та впорядкування інтересів соціальних верств населення. Забезпечення стабільності розвитку громадської системи загалом.
реферат [17.3 K], добавлена 26.02.2015

11. Соціал-демократія в українському і європейському контекстах
Політичний погляд на соціал-демократію та лібералізм як на політичні ідеології, їх спільні та відмінні риси. Політичні риси та ідеї європейської модерної соціал-демократії. Роль соціал-демократії у розвитку українського громадянського суспільства.
дипломная работа [97.4 K], добавлена 04.09.2013

12. Політичні партії
Функції політичної діяльності в сучасному суспільстві. Закономірності структури, функції та розвитку політичного життя. Відмінності між кадровими та масовими партіями. Різноманітність визначення партійних систем, їх місця в політичному житті суспільства.
контрольная работа [20.4 K], добавлена 24.01.2012

13. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві. Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи. Функції політології як науки. Політика як мистецтво. Закони розвитку політичного життя, політичних систем, політичних відносин.
реферат [58.1 K], добавлена 07.11.2008

14. Філософія і політика
Предмет соціальної філософії. Аналіз закономірностей нерозривного розвитку філософії і політики. Основні показники розвитку суспільства. Політична система суспільства, її структура та функції. Шляхи подолання кризи взаємовідносин людини і природи.
эссе [15.2 K], добавлена 27.11.2015

15. Соціальна структура суспільства
Поняття соціально-класової структури сучасного українського суспільства, його основні елементи та взаємозв'язок, аналіз окремих питань. Характер впливу сектору "верхнього середнього класу" на форми, способи та методи реалізації політичної влади.
контрольная работа [17.0 K], добавлена 16.03.2010

16. Монархія як форма правління сучасного світу
Поняття та види монархій, їх характеристика. Монархічна форма правління в сучасному світі, основні тенденції та перспективи розвитку. Течії українського монархізму; конституційно-правові шляхи запровадження в Україні інституту одноосібного монарха.
дипломная работа [5.3 M], добавлена 26.04.2013

17. Політичні системи суспільства
Поняття, функції та ознаки політичної системи суспільства, його елементи. Підходи до визначення моделі системи. Держава як елемент політичної системи. Закономірності та основні тенденції розвитку політичної системи суспільства України в фактичній площині.
курсовая работа [249.7 K], добавлена 17.04.2011

18. Особливості формування політичної системи України
Етапи становлення та розвитку політичної системи українського суспільства. Юридичне закріплення державності України, формування органів влади. Зародження і розвиток конституційного процесу. Необхідність здійснення кардинальної політичної реформи.
презентация [1.5 M], добавлена 08.11.2015

19. Інтеграція країн СНД. Політичний і економіко-теоретичний аспект
Сутність інтеграційних процесів, основні аспекти їх виникнення та розвитку у країнах СНД, актуальність та напрямки реалізації на сучасному етапі. Оцінка динаміки даних процесів, головні проблеми та перспективи їх подальшого розвитку, роль і значення.
контрольная работа [79.2 K], добавлена 21.11.2013

20. Основні тенденції розвитку політичної системи України в сучасних умовах
Роль національних еліт у розвитку суспільства. Закономірності трансформація політичної системи в Україні. Тенденції регіонального і місцевого процесу демократичної розбудови держави. Аналіз небезпек та ризиків у діяльності представницьких органів влади.
курсовая работа [27.8 K], добавлена 20.10.2015

Другие работы из коллекции:

1. Осуществление политической власти
2. Политическая идеология
3. Основні типи сучасних виборчих систем

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов