главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыПолітичний менеджмент
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Функції політичного менеджменту; засоби маніпулювання суспільною свідомістю. Визначення еліти та її взаємозв’язку з демократією у теоріях політологів. Аналіз проблем легітимності влади. Механізм розробки й прийняття політичних рішень в Україні.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/political/00057917_0.html
Вид: реферат
Автор: Grey Cardinal

Подобные работы из Базы знаний:
1. Політична еліта України в структурі сучасної політичної системи
Визначення політичної еліти України як привілейованої меншості суспільства, яка бере участь у прийнятті і здійсненні рішень, пов'язаних з використанням державної влади. Антрепренерська (підприємницька) система формування еліти демократичних держав.
контрольная работа [30.3 K], добавлена 11.06.2011

2. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
Типологія політичного лідерства. Осмислення суті політичної еліти в теоріях філософів та істориків. Періоди формування і діяльності власної еліти в українському суспільстві. Типи політичних лідерів сучасної України, розташування сил і перспективи партій.
реферат [24.1 K], добавлена 10.03.2010

3. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії
Місце та роль політичної еліти у суспільстві. Сутність політичного лідерства. Функції, структура та типи політичної еліти. Політичний ватажок як суб’єкт політичної діяльності яскраво вираженого популістського спрямування. Концепція політичного лідерства.
реферат [31.3 K], добавлена 13.06.2010

4. Політична влада
Визначення політології як багатогалузевої наукової дисципліни, її суть, особливості, комплексність, функції. Сутність, основні концепції, форми, типологія політичної влади, а також її специфіка в Україні. Поняття легітимності, її особливості в Україні.
контрольная работа [52.2 K], добавлена 02.12.2009

5. Політичні технології
Основні шляхи приходу до влади. Етапи процесу прийняття політичного рішення. Сутність виборчої технології. Функції політичного маркетингу. Методи виборчої інженерії. Суб’єкти політичної реклами та етапи рекламування. Способи маніпулювання у політиці.
реферат [29.3 K], добавлена 13.06.2010

6. Становлення легітимної влади в Україні
Ідея легітимності публічної влади в історії політичної і правової думки, її співвідношення в поняттям стабільності. Формально-юридичне закріплення легітимності державної влади, права людини. Вивчення даної проблеми в контексті теорії народовладдя.
курсовая работа [58.9 K], добавлена 31.01.2014

7. Політичне лідерство
Політичні еліти. Феномен лідерства. Політичне лідерство як суспільне явище. Концепція послідовників. Ставлення оточення до лідера. Функції політичного лідерства. Типологія політичного лідерства. Роль лідерства в умовах армії. Шляхи приходу до влади.
реферат [38.4 K], добавлена 14.01.2009

8. Політичні еліти та лідерство
Дослідження сутності і типів політичних еліт - організованих груп, що здійснюють владу в суспільстві (правляча еліта) або перебувають в опозиції до правлячої верстви. Феномен політичного лідерства і його типологія. Політична еліта і лідерство в Україні.
реферат [26.1 K], добавлена 01.12.2010

9. Політична влада
Визначення поняття влади, з'ясування його сутності й характеру. Основні концепції влади, класифікація та основні функції. Легальність політичної влади як ознака її законності і легітимність як соціокультурна характеристика. Типологія політичних режимів.
контрольная работа [17.0 K], добавлена 13.01.2011

10. Партійна система України. Політичний маркетинг
Сутність і різновиди партійних систем. Поняття "політичного маркетингу", його предмет, функції та види. "Політичний ринок" і "політичний товар". Особливості політичного ринку в сучасній Україні. Імідж політичного лідера. Політична символіка, як бренд.
курсовая работа [70.2 K], добавлена 07.03.2010

11. Влада як суспільне відношення
Антропологічний та політичний підходи до розуміння влади. Засоби впливу владної волі. Функції політичної та державної влади. Основні концепції влади: телеологічна, реляціоністська, системна, біхевіористська, психологічна. Кумулятивний характер влади.
реферат [22.2 K], добавлена 07.06.2009

12. Сутність легітимності політичної влади
Сутність та характерні властивості політичної влади, її специфіка та значення в сучасному суспільстві. Поняття легітимності політичної влади, її різновиди. Зв'язок легальності державної влади з легітимністю, значення даних показників для демократизації.
контрольная работа [19.1 K], добавлена 14.03.2012

13. Структура політичної влади
Влада як одна з фундаментальних засад політичного розвитку суспільства. Формування владних структур на основі правових та політичних норм. Сутність влади та механізм її здійснення. Суб'єкти та об'єкти політичної влади. Класифікація ресурсів влади.
реферат [17.5 K], добавлена 29.11.2010

14. Політична влада
Влада як центральна категорія політичної науки. Поняття, пов’язані з нею у політичному лексиконі. Типи і види влади. Ознаки політичної влади. Засоби та форми здійснення влади. Утилітарні, адміністративно-організаційні та універсальні ресурси влади.
реферат [19.4 K], добавлена 06.06.2010

15. Специфіка становлення сучасної української політичної еліти
Аналіз становлення, розвитку та механізмів формування, функцій і ролі політичної еліти в сучасній Україні. Концептуальне вивчення, з'ясування загальних та специфічних функцій і характерних рис української еліти, виявлення основних шляхів її поповнення.
реферат [25.2 K], добавлена 13.05.2015

16. Політична влада
Загальне визначення влади вітчизняних і зарубіжних політологів. Сутність, історичне походження і розвиток політичної влади. Її суб'єкт та носії. Погляди марксистів і немарксистів на конкретні форми реалізації влади. Становлення політичної влади в Україні.
контрольная работа [28.1 K], добавлена 24.11.2010

17. Політична влада
Визначення влади як соціального явища. Сучасні концепції та аспекти державної та політичної влади, її потенціал та наслідок здійснення. Економічні, соціальні, культурно-інформаційні та силові ресурси політичної влади, її легітимність та основні функції.
реферат [32.9 K], добавлена 24.11.2010

18. Типологія політичних партій. Поняття політико-ідеологічних доктрин та їх види
Проблема "політичного темпераменту" партій як одна з головних у політичних науках. Мета політико-пропагандистського, ідеологічного впливу. Український лібералізм як світоглядна концепція. Еліта (аристократія) в історичному контексті В. Липинського.
контрольная работа [2.0 M], добавлена 13.02.2011

19. Політичні відносини та глобальні проблеми людства
Політичні відносини як компонент політичної системи. Носії політичної діяльності і політичних відносин. Політичне управління: суб’єкти, функції, типи. Підготовка та прийняття політичних рішень. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язку.
контрольная работа [34.3 K], добавлена 03.04.2011

20. Лобізм як явище сучасної політики
Історія виникнення, переваги і недоліки політичного лобізму, його регламентація в західних країнах та в Україні. Інституційні механізми розподілу і перерозподілу влади. Роль зацікавлених груп у реалізації основної лобістської функції - тиску на владу.
реферат [31.4 K], добавлена 09.11.2010

Другие работы из коллекции:

1. Политическая теория И. Канта
2. Політичний портрет: Уго Чавес
3. Политическая элита современной России

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов