Жадібні алгоритми - оптимізаційні методи розв’язку задачі. Приклади їх використання - градієнтний метод, алгоритм Пріма, Крускала, динамічне програмування. Вирішувач інтелектуальних задач. Альфа-бета відтинання і евристика як способи скорочення перебору.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Автор deqrj1
Дата добавления 01.07.2010
Коллекция Otherreferats
Ссылка http://otherreferats.allbest.ru/programming/00060910_0.html

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  Подобные работы из Базы знаний:

 • Визначення та способи представлення графів. Основні алгоритми на графах. Побудова мінімального остового дерева. Алгоритми Прима та Дейкстри. Модель Флойда-Уоршалла. Огляд можливостей мови програмування. Опис функцій програмної моделі, інтерфейс програми.
  дипломная работа [563.7 K], добавлена 03.08.2014

 • Відомості з теорії графів, методи отримання точних розв'язків задачі їх розфарбування. Алгоритм розфарбування графу методом неявного перебору. Комп'ютерна реалізація розв’язку задачі розфарбування графів. Типові задачі та існуючі програмні продукти.
  курсовая работа [335.6 K], добавлена 15.06.2015

 • Розвиток виробництва і широке використання промислових роботів. Алгоритми методів, блок-схеми алгоритмів розв'язку даного диференційного рівняння. Аналіз результатів моделювання, прямий метод Ейлера, розв’язок диференціального рівняння в Mathcad.
  контрольная работа [59.1 K], добавлена 30.11.2009

 • Види рівнянь та методи їх розв’язань. Чисельні методи уточнення коренів, постановка задачі. Рішення нелінійного рівняння методом простих та дотичних ітерацій. Використання програмних засобів. Алгоритми розв’язку задач. Програми мовою С++, їх тестування.
  курсовая работа [232.2 K], добавлена 12.02.2013

 • Лінійне програмування як один з найбільш популярних апаратів математичної теорії оптимального управління рішень. Опис існуючих методів розв’язку задач лінійного програмування. Завдання, основні принципи, алгоритми і головна мета лінійного програмування.
  курсовая работа [363.8 K], добавлена 03.12.2009

 • Алгоритми розв’язання задач у вигляді блок–схем. Використання мови програмування MS VisualBasic for Application для написання програм у ході вирішення задач на одномірний, двовимірний масив, порядок розв’язання задачі на використання символьних величин.
  контрольная работа [742.9 K], добавлена 27.04.2010

 • Прості алгоритми сортування та їх програмування. Сортування вставками - алгоритм сортування на основі порівнянь. Злиття двох упорядкованих послідовностей (сортування злиттям). Ідея алгоритму швидкого сортування. Алгоритм сортування на основі порівнянь.
  лабораторная работа [631.3 K], добавлена 19.08.2010

 • Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.
  лекция [479.7 K], добавлена 10.10.2013

 • Постановка лінійної цілочисленної задачі. Теоретичні основи методів відсікання. Задача з булевими змінними. Перший та другий алгоритми Гомори. Алгоритм Дальтона й Ллевелина. Поняття припустимого й оптимального рішення. Область пошуку екстремума.
  курсовая работа [187.8 K], добавлена 27.01.2011

 • Використання мови програмуванння Java при виконанні "задачі лінійного програмування": її лексична структура і типи даних. Методи розв’язання задачі. Особливості логічної структури програми, побудова її зручного інтерфейсу за допомогою симплекс методу.
  курсовая работа [437.9 K], добавлена 24.01.2011