главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыФормування особистості в молодшому шкільному віці
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Особливості емоційно-вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Основні типи акцентуацій характеру. Роль оціночного ставлення до іншої дитини. Характеристика потреб і інтересів дитини. Дослідження інтересів, ідеалів, дружби школярів та їх корекція.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/psychology/00198035_0.html
Вид: контрольная работа
Автор: Иван

Подобные работы из Базы знаний:
1. Формування особистості в молодшому шкільному віці
Особливості емоційно-вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Основні типи акцентуацій характеру. Роль оціночного ставлення до іншої дитини. Характеристика потреб і інтересів дитини. Дослідження інтересів, ідеалів, дружби школярів та їх корекція.
контрольная работа [22.6 K], добавлена 19.07.2010

2. Психологічні особливості розвитку емоційної сфери молодших школярів
Поняття емоцій як психічного процесу; їх загальна характеристика. Розвиток емоційної сфери дитини з перших днів до молодшого шкільного віку. Фізіологічні та психологічні особливості молодшого шкільного віку. Специфіка розвитку емоційної сфери у дитини.
курсовая работа [47.8 K], добавлена 31.10.2014

3. Емоційний розвиток дитини раннього віку
Емоційна сфера дитини та її розвиток. Провідна діяльність - джерело розвитку емоційної сфери. Роль дорослого у формування почуттів дитини. Експериментальне дослідження рівня емоційного розвитку у дитини раннього віку, аналіз отриманих результатів.
дипломная работа [179.3 K], добавлена 22.08.2010

4. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку
Особливості емоційно-чуттєвої сфери у дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтування методів і форм розвитку емпатії у молодших школярів, розробка ефективної програми її формування та аналіз результатів дослідження емпатії у дітей молодшого шкільного віку.
дипломная работа [228.9 K], добавлена 17.11.2010

5. Процес становлення особистості у молодшому шкільному віці. Форми та методи формування емпатії у дітей
Поняття фасилітаційної взаємодії як психолого-педагогічного явища. Вивчення розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку, особливості їх емоційно-чуттєвої сфери. Перевірка гіпотези про те, що дітям даного віку властива нестійка емпатійність.
курсовая работа [82.6 K], добавлена 26.01.2015

6. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
Анатомо-фізіологічні особливості віку. Особливості навчальної діяльності. Розвиток пізнавальних процесів. Вплив навчання на розвиток особистості. Розвиток емоційної сфери в молодшому шкільному віці. Надмірна активність школярів.
реферат [17.1 K], добавлена 07.06.2006

7. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
Аналіз психологічних особливостей та причин виникнення агресивності. Агресивність як прояв емоційної сфери. Вплив чинників мікро- та макросередовища на емоційно-вольову сферу дитини молодшого шкільного віку. Проективні методики визначення агресивності.
курсовая работа [39.3 K], добавлена 16.06.2010

8. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку дитини у підлітковому віці
Психологічна характеристика розвитку дитини на всіх етапах дошкільного дитинства. Рушійні сили та етапи розвитку дитини. Формування дитини за теорією "Я-концепції". Психологічні новоутворення підліткового віку. Розвиток спонукальної (мотиваційної) сфери.
курсовая работа [109.9 K], добавлена 04.02.2015

9. Діагностика та розвиток пам'яті дітей молодшого шкільного віку
Особливості розвитку пам’яті та її механізмів у молодшому шкільному віці. Типи та риси пам’яті. Організація, методи та результати діагностики пам’яті дітей молодшого шкільного віку. Вікові особливості механізмів запам’ятовування молодшого школяра.
курсовая работа [589.8 K], добавлена 16.06.2010

10. Криза підліткового віку та її вплив на особистісний розвиток дитини
Психологічні аспекти розвитку особистості дитини у період підліткової кризи, окреслення її впливу на особистісний розвиток дитини. Дослідження змін в характері та поведінці дитини під впливом кризи підліткового періоду. Типи кризи та шляхи їх подолання.
курсовая работа [40.8 K], добавлена 23.10.2012

11. Методи та алгоритми роботи психолога по відношенню до учнів молодшого шкільного віку
Особливості соціалізації, формування особистості та психічного розвитку учнів початкових класів. Робота шкільного психолога з учнями початкових класів, труднощі адаптації дитини до умов шкільного закладу. Корекція психологічної готовності дітей до школи.
курсовая работа [1.5 M], добавлена 09.11.2012

12. Сімейні відносини як показник формування особистості дитини в дошкільному віці
Типи дитячо-батьківських відносин та їх вплив на поведінку дитини. Взаємовідносини старшого до школярика з батьками. Використання методики діагностики батьківського ставлення А. Варга, В. Століна, теста Р. Бернса і С. Коуфмана "Кінетичний малюнок сім'ї".
курсовая работа [92.0 K], добавлена 14.12.2013

13. Вплив акцентуацій характеру особистості на формування шкідливих звичок у підлітковому віці
Характерологічні типи дітей підліткового віку. Проблема формування шкідливих звичок у підлітків у контексті акцентуйованих рис характеру особистості. Дослідження взаємозалежності впливу акцентуацій характеру підлітків на формуванням шкідливих звичок.
курсовая работа [598.0 K], добавлена 16.06.2010

14. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці
Сутність уяви як психологічного пізнавального процесу, її різновиди та відмінні риси, основні функції в становленні особистості. Дослідження механізму розвитку уяви, його особливості та специфічні ознаки в період дошкільного та молодшого шкільного віку.
курсовая работа [29.6 K], добавлена 24.04.2010

15. Психічний розвиток та формування особистості в юнацькому віці
Самосвідомість як визначальний фактор у формуванні особистості. Психічні особливості розвитку в юнацькому віці. Емоційна сфера і між особистісні стосунки. Розвиток гуманітарних інтересів, абстрактного мислення, пізнавальних функцій і інтелекту у школярів.
курсовая работа [26.0 K], добавлена 30.01.2015

16. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей
Особливості розвитку немовляти і догляду за ним. Розвиток і поведінка дитини в ранньому та дошкільному віці. Становлення особистості в молодшому шкільному віці. Поведінкові реакції в підлітковому віці, їх урахування в ході педагогічної реабілітації.
контрольная работа [44.1 K], добавлена 09.04.2010

17. Вплив сім’ї на формування особистості дитини
Сім’я як виховний інститут. Поняття соціалізації особистості. Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на дітей. Батьківське ставлення, його вплив на формування дитячої особистості. Причини неадекватного ставлення до дитини.
курсовая работа [118.2 K], добавлена 07.10.2012

18. Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності
Планування дитини, як фактор благополучного розвитку особистості. Роль матері та батька у розвитку особистості, сімейні фактори (типи ставлення батьків до дитини), що впливають на цей процес. Педагогічно-психологічні дослідження відхилень небажаних дітей.
реферат [31.6 K], добавлена 04.02.2011

19. Взаємозв'язок психологічних захисних стратегій батьків і дитини
Психологічний захист як предмет дослідження психології особистості. Структурна теорія механізмів захисту Р. Плутчика. Особливості розвитку молодших школярів. Механізми психологічного захисту батьків як фактор формування психологічного захисту дитини.
курсовая работа [64.7 K], добавлена 23.01.2012

20. Становлення дитячої особистості у 8-9 років (дівчатка)
Формування особистості дитини в початкових класах, психологічні особливості дівчаток молодшого шкільного віку. Психологічні особливості взаємин дівчаток початкової школи. Адаптованість в колективі та профілактика конфліктів у міжособистісних стосунках.
курсовая работа [772.1 K], добавлена 06.09.2013

Другие работы из коллекции:

1. История психологии
2. Розвиток процесів пам'яті в молодшому шкільному віці
3. Влияние внутренней позиции на поведение младших подростков

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов