главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество Каталог рефератов
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 Поcмотреть текст работыФормування особистості в молодшому шкільному віці
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Особливості емоційно-вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Основні типи акцентуацій характеру. Роль оціночного ставлення до іншої дитини. Характеристика потреб і інтересів дитини. Дослідження інтересів, ідеалів, дружби школярів та їх корекція.

Коллекция: Revolution
Ссылка: http://revolution.allbest.ru/psychology/00198035_0.html
Вид: контрольная работа
Автор: Иван

Подобные работы из Базы знаний:
1. Формування особистості в молодшому шкільному віці
Особливості емоційно-вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Основні типи акцентуацій характеру. Роль оціночного ставлення до іншої дитини. Характеристика потреб і інтересів дитини. Дослідження інтересів, ідеалів, дружби школярів та їх корекція.
контрольная работа [22.6 K], добавлена 19.07.2010

2. Психологічні особливості розвитку емоційної сфери молодших школярів
Поняття емоцій як психічного процесу; їх загальна характеристика. Розвиток емоційної сфери дитини з перших днів до молодшого шкільного віку. Фізіологічні та психологічні особливості молодшого шкільного віку. Специфіка розвитку емоційної сфери у дитини.
курсовая работа [47.8 K], добавлена 31.10.2014

3. Емоційний розвиток дитини раннього віку
Емоційна сфера дитини та її розвиток. Провідна діяльність - джерело розвитку емоційної сфери. Роль дорослого у формування почуттів дитини. Експериментальне дослідження рівня емоційного розвитку у дитини раннього віку, аналіз отриманих результатів.
дипломная работа [179.3 K], добавлена 22.08.2010

4. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку
Особливості емоційно-чуттєвої сфери у дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтування методів і форм розвитку емпатії у молодших школярів, розробка ефективної програми її формування та аналіз результатів дослідження емпатії у дітей молодшого шкільного віку.
дипломная работа [228.9 K], добавлена 17.11.2010

5. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
Анатомо-фізіологічні особливості віку. Особливості навчальної діяльності. Розвиток пізнавальних процесів. Вплив навчання на розвиток особистості. Розвиток емоційної сфери в молодшому шкільному віці. Надмірна активність школярів.
реферат [17.1 K], добавлена 07.06.2006

6. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
Аналіз психологічних особливостей та причин виникнення агресивності. Агресивність як прояв емоційної сфери. Вплив чинників мікро- та макросередовища на емоційно-вольову сферу дитини молодшого шкільного віку. Проективні методики визначення агресивності.
курсовая работа [39.3 K], добавлена 16.06.2010

7. Діагностика та розвиток пам'яті дітей молодшого шкільного віку
Особливості розвитку пам’яті та її механізмів у молодшому шкільному віці. Типи та риси пам’яті. Організація, методи та результати діагностики пам’яті дітей молодшого шкільного віку. Вікові особливості механізмів запам’ятовування молодшого школяра.
курсовая работа [589.8 K], добавлена 16.06.2010

8. Криза підліткового віку та її вплив на особистісний розвиток дитини
Психологічні аспекти розвитку особистості дитини у період підліткової кризи, окреслення її впливу на особистісний розвиток дитини. Дослідження змін в характері та поведінці дитини під впливом кризи підліткового періоду. Типи кризи та шляхи їх подолання.
курсовая работа [40.8 K], добавлена 23.10.2012

9. Методи та алгоритми роботи психолога по відношенню до учнів молодшого шкільного віку
Особливості соціалізації, формування особистості та психічного розвитку учнів початкових класів. Робота шкільного психолога з учнями початкових класів, труднощі адаптації дитини до умов шкільного закладу. Корекція психологічної готовності дітей до школи.
курсовая работа [1.5 M], добавлена 09.11.2012

10. Сімейні відносини як показник формування особистості дитини в дошкільному віці
Типи дитячо-батьківських відносин та їх вплив на поведінку дитини. Взаємовідносини старшого до школярика з батьками. Використання методики діагностики батьківського ставлення А. Варга, В. Століна, теста Р. Бернса і С. Коуфмана "Кінетичний малюнок сім'ї".
курсовая работа [92.0 K], добавлена 14.12.2013

11. Вплив акцентуацій характеру особистості на формування шкідливих звичок у підлітковому віці
Характерологічні типи дітей підліткового віку. Проблема формування шкідливих звичок у підлітків у контексті акцентуйованих рис характеру особистості. Дослідження взаємозалежності впливу акцентуацій характеру підлітків на формуванням шкідливих звичок.
курсовая работа [598.0 K], добавлена 16.06.2010

12. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці
Сутність уяви як психологічного пізнавального процесу, її різновиди та відмінні риси, основні функції в становленні особистості. Дослідження механізму розвитку уяви, його особливості та специфічні ознаки в період дошкільного та молодшого шкільного віку.
курсовая работа [29.6 K], добавлена 24.04.2010

13. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей
Особливості розвитку немовляти і догляду за ним. Розвиток і поведінка дитини в ранньому та дошкільному віці. Становлення особистості в молодшому шкільному віці. Поведінкові реакції в підлітковому віці, їх урахування в ході педагогічної реабілітації.
контрольная работа [44.1 K], добавлена 09.04.2010

14. Вплив сім’ї на формування особистості дитини
Сім’я як виховний інститут. Поняття соціалізації особистості. Психологічні механізми соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на дітей. Батьківське ставлення, його вплив на формування дитячої особистості. Причини неадекватного ставлення до дитини.
курсовая работа [118.2 K], добавлена 07.10.2012

15. Вплив сімейного фактора на індивідуальні відмінності
Планування дитини, як фактор благополучного розвитку особистості. Роль матері та батька у розвитку особистості, сімейні фактори (типи ставлення батьків до дитини), що впливають на цей процес. Педагогічно-психологічні дослідження відхилень небажаних дітей.
реферат [31.6 K], добавлена 04.02.2011

16. Взаємозв'язок психологічних захисних стратегій батьків і дитини
Психологічний захист як предмет дослідження психології особистості. Структурна теорія механізмів захисту Р. Плутчика. Особливості розвитку молодших школярів. Механізми психологічного захисту батьків як фактор формування психологічного захисту дитини.
курсовая работа [64.7 K], добавлена 23.01.2012

17. Становлення дитячої особистості у 8-9 років (дівчатка)
Формування особистості дитини в початкових класах, психологічні особливості дівчаток молодшого шкільного віку. Психологічні особливості взаємин дівчаток початкової школи. Адаптованість в колективі та профілактика конфліктів у міжособистісних стосунках.
курсовая работа [772.1 K], добавлена 06.09.2013

18. Особливості характеру особистості
Виявлення особливостей акцентуацій характеру у дітей підліткового віку, їх типи і класифікація; експериментальне дослідження, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів. Формування психологічних рекомендацій щодо роботи з акцентуйованими підлітками.
курсовая работа [419.7 K], добавлена 16.08.2011

19. Вивчення та формування ідеалів у молодших школярів
Вивчення специфіки психологічного становлення учнів молодшого шкільного віку. Практичне дослідження ідеалів випускників початкової школи. Аналіз особливостей виховання моральних цінностей молодших школярів. Рекомендації зі сприяння формуванню ідеалів.
курсовая работа [1.3 M], добавлена 19.02.2013

20. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці
Особливості вияву затримки психічного розвитку (ЗПР) в молодшому шкільному віці. Специфіка готовності дітей із затримкою психічного розвитку до шкільного навчання. Основні принципи і напрями в організації психолого-педагогічної корекції дітей із ЗПР.
курсовая работа [38.2 K], добавлена 28.11.2009

Другие работы из коллекции:

1. Особливості сучасної системи психогігієни і психопрофілактики серед військовослужбовців строкової служби
2. Влияние дидактических игр на развитие внимания дошкольников шестого года жизни
3. Темперамент у структурі особистості

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:

Рекомендуем!


база знанийглобальная сеть рефератов