главнаяреклама на сайте Каталог рефератов
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Поcмотреть текст работыКорекційна програма зниження тривожності школяра
(для просмотра текста работы кликните по ссылке или оранжевой картинке)

Дослідження особливостей тривожності та замкнутості школярів, емоційної сфери дітей підліткового віку. Опис формування адекватної самооцінки учнів, віри у свої сили й можливості. Аналіз підготовки вчителів і батьків до виконання ними завдань корекції.

Коллекция: Otherreferats
Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00182390_0.html
Вид: реферат
Автор: incognito

Подобные работы из Базы знаний:
1. Вплив рівня тривожності на формування самооцінки у молодших школярів
Тривожність як прояв емоційної сфери. Причини виникнення тривожності і особливості її прояву у дітей молодшого шкільного віку. Особливості розвитку самооцінки у молодших школярів. Анкета діагностики тривожності А. Прихожан, проективна методика Л. Карпова.
курсовая работа [49.7 K], добавлена 31.01.2014

2. Корекція тривожності у молодших школярів
Дослідження особливостей прояву тривожності в дітей молодшого шкільного віку й установлення причини підвищеної тривожності. Вплив спеціально організованих корекційно-розвиваючих занять, спрямованих на зниження тривожності в дітей, їх ефективність.
дипломная работа [160.0 K], добавлена 14.07.2009

3. Проблеми тривожності підлітків
Загальна характеристика психологічних особливостей підліткового віку, особливості афективної та мотиваційної сфери підлітка. Дослідження тривожності дітей підліткового віку, як психічного явища. Методи корекцій рівня тривожності, застосування тренінгу.
курсовая работа [96.6 K], добавлена 22.04.2010

4. Вплив дитячо-батьківських відносин на рівень тривожності у дітей молодшого шкільного віку
Основи розвитку і подолання тривожності у дітей в системі батьківських відносин. Аналіз експериментального дослідження впливу батьківських відносин на рівень тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Програма занять з корекції сімейних взаємовідносин.
дипломная работа [244.6 K], добавлена 13.01.2010

5. Особистісна тривожність молодших школярів
Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості. Поняття про тривогу й тривожність. Причини и основні фактори шкільної тривожності. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби подолання шкільної тривожності молодших школярів.
курсовая работа [1.3 M], добавлена 10.06.2010

6. Психологічні особливості прояву тривожності дітей молодшого віку
Особливості психокорекції тривожності дітей молодшого віку. Види фобій та страхів. Оцінювання рівня тривожного стану дитини, проблема його подолання та профілактика. Розробка комплексу занять по малюванню, ігрових завдань, підвищення самооцінки малюка.
курсовая работа [57.5 K], добавлена 10.06.2014

7. Особливості шкільної тривожності молодших школярів
Суть поняття тривожності молодших школярів та теоретико-методологічний аналіз проблеми. Причини тривожності. Експериментальне визначення особистісної шкільної тривожності у дітей молодших класів. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби її подолання.
курсовая работа [1.3 M], добавлена 15.06.2010

8. Вплив тривожності на прояви обману у дошкільному віці
Психологічні особливості дошкільного віку. Чинники, що сприяють появі обману і брехні у дітей дошкільного віку. Особливості дитячого обману. Аналіз наукових підходів до вивчення проблеми тривожності. Дослідження рівня тривожності та обману у дошкільників.
дипломная работа [3.3 M], добавлена 11.06.2013

9. Психодіагностика та корекція поведінкових відхилень у молодших школярів
Психофізіологічна характеристика дітей молодшого шкільного віку. Корекційна програма формування у них навичок спілкування, подолання агресивності, конфліктності у стосунках. Формування відхилень поведінки у школяра як реакція організму на фрустрацію.
дипломная работа [98.2 K], добавлена 25.11.2011

10. Емпіричне дослідження соціальної тривожності підлітків
Аналіз наукової літератури з проблеми соціально-психологічного змісту підліткової тривожності. Дослідження психологічних особливостей соціальної тривожності підлітків та стратегій її подолання. Оцінка та інтерпретація результатів проведеної роботи.
курсовая работа [80.0 K], добавлена 27.07.2015

11. Психологічні чинники виникнення та подолання страхів у молодших школярів
Діагностика страхів і особистісної тривожності дітей молодшого шкільного віку. Розроблення і проведення програми корекційно-розвиваючих занять з учнями. Психолого-педагогічний аналіз проблеми страхів у дітей. Корекційна робота та практичні рекомендації.
курсовая работа [64.4 K], добавлена 11.06.2015

12. Прояв тривожності в професійній діяльності працівників МНС
Аналіз психологічної літератури по проблемі тривожності. Виявлення рівня тривожності працівників МНС. Проведення психокорекційних заходів з працівниками, які мають підвищенний рівень тривожності. Тренінгові вправи, спрямовні на корекцію тривожності.
магистерская работа [282.9 K], добавлена 11.02.2011

13. Вплив тривожності на прояви обману у дошкільному віці
Психологічні особливості дітей; рівень тривожності як чинник, що сприяє появі дитячого обману. Емпіричне дослідження залежності обману від рівня тривожності в дошкільному віці, методичні інструменти. Практичні рекомендації щодо корекції дитячого обману.
курсовая работа [1.3 M], добавлена 05.01.2014

14. Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі
Особливості емоційної сфери та психофізіології підлітків. Тривожність підлітка як емоційне явище. Поняття соціального становища підлітка в шкільному колективі. Діагностика рівня тривожності та виявлення статусного розподілу серед учнів 8-го класу.
курсовая работа [62.6 K], добавлена 07.12.2007

15. Загальна характеристика емоцій дітей дошкільного віку
Поняття про емоції: природа, характеристика, форми. Особливості розвитку емоційної сфери у дітей дошкільного віку: можливості, діагностика порушень. Аналіз та оцінка результатів дослідження, розробка практичних рекомендацій для батьків та вихователів.
курсовая работа [53.7 K], добавлена 18.01.2011

16. Підліткова тривожність і соціальне положення в групі
Загальна характеристика поняття тривожності як феномену в психології, важливого чинника становлення підлітка. Вік, індивідуальні прояви: діагностика особливостей емоційної сфери і психофізіології; дисгармонійний вплив на статусне положення учня в класі.
курсовая работа [63.4 K], добавлена 16.08.2011

17. Дослідження тривожності п’ятикласників
Теоретичні аспекти проявів та поняття шкільної тривожності, причини, які її породжують. Зміна форм організації навчальної діяльності. Експериментальне дослідження рівня ситуативної, особистісної, шкільної, самооціночної, міжособистісної тривожності.
курсовая работа [41.2 K], добавлена 29.10.2010

18. Дослідження рівня самооцінки учнів
Проблема самооцінки у вітчизняній і зарубіжній психології. "Я-концепція" особистості - психологічна категорія. Фактори формування самооцінки дітей молодшого шкільного віку. Діагностика самооцінки молодших школярів. Рекомендації вчителю по роботі з дітьми.
курсовая работа [124.1 K], добавлена 20.02.2011

19. Дитяча тривожність та страхи
Аналіз поняття тривожності та страхів. Причини виникнення тривожності. Психологічні особливості страхів в молодшому шкільному віці. Огляд поведінки тривожних дітей. Методики виявлення дитячих страхів. Рекомендації щодо профілактики цих негативних явищ.
курсовая работа [49.3 K], добавлена 18.10.2013

20. Психологічні особливості дітей підліткового віку та їх урахування в педагогічному процесі
Дослідження індивідуально-вікових особливостей підлітків. Аналіз типових проблем, що виникають у підлітковому віці. Характеристика причин підліткової психологічної кризи. Врахування психологічних особливостей підліткового віку в педагогічному процесі.
реферат [36.3 K], добавлена 01.07.2014

Другие работы из коллекции:

1. Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі
2. Стереотипы по Липпману
3. Взаимосвязь социального капитала с экономико-психологическими характеристиками молодежи

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


база знанийглобальная сеть рефератов